1 34 5 26 11 9 14 43
25 51 3 27 24 42 21 17
6 40 29 4 7 59 64 47
33 62 39 52 15 53 56 31
12 16 8 23 2 20 35 45
44 32 48 18 46 57 50 28
13 55 63 22 36 37 30 49
10 54 60 41 19 61 38 58znając heksagram łatwiej skorzystać z tej tabeli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

I Cing - Księga Przemian

UPROSZCZONA INTERPRETACJA

Hexagram 1
Metaforyczne "Niebo"
- źródło wszystkich sił pozytywnych


Wytrwałość i pozytywne nastawienie przynoszą sukces z woli Nieba. W Wyroczni jest to symbol esencji męskiej, wskazuje na mężnego człowieka.

TOP


Hexagram 2
Metaforyczna "Ziemia"


Wytrwałość w przedsięwzięciach materialnej natury przynosi sukces ziemski i duchowy. To czas wysiłku - symbol esencji żeńskiej i w Wyroczni wskazuje na kogoś, kto jest albo kobietą, albo ma wszystkie cechy tradycjonalnie przypisane kobiecości. Na potrzebę własnej aktywności wskazuje tu zdanie : " Szukaj przyjaciół na południu i zachodzie, niż na północy i wschodzie "

TOP


Hexagram 3
Niebezpieczeństwo i przeszkody


Każdy początek, każde pączkowanie stwarza kłopoty lecz przez kontynuację wysiłków trudności będą przezwyciężone, należy tylko być ostrożnym i "spieszyć się powoli". Choć głównie trzeba polegać na sobie, to może być pożyteczna czyjaś pomoc w podejmowanych właśnie przedsięwzięciach.

TOP


Hexagram 4
Niewinność młodości


Niewinna młodość może osiągnąć sukces. To nie " I CHING " zadaje ci pytania, to ty jesteś tym. kto prosi o pomoc. Wyrocznia " I CHING " odpowiada raz, ale jeśli ktoś głupio pyta o to samo wiele razy......otrzymuje głupią odpowiedź.

TOP


Hexagram 5
Cierpliwość i szczerość


Jeżeli jesteś szczery, osiągniesz sukces a twoja wytrwałość doprowadzi cię do tego, że zdobędziesz to, na co liczysz. Czas pracuje dla ciebie.

TOP


Hexagram 6
Kłótnia i opozycja


Czas, który nadchodzi wymaga ostrożności podczas przezwyciężania przeszkód. Nie postępuj bezmyślnie naprzód. Należy zatrzymać się i ostrożnie rozważyć wszystkie elementy zaistniałej sytuacji. Nie jest to dobry czas na podejmowanie nowych przedsięwzięć, które wymagają ryzyka.

TOP


Hexagram 7
Wiek i doświadczenie


Chaotyczne działania zbiorowe wymagają organizacji, jeśli ktoś pragnie pokierować społecznością ku jakiemuś celowi. Podobnie i wobec samego siebie trzeba zastosować dyscyplinę, jeżeli zamierza się osiągnąć sukces w jakimś przedsięwzięciu. Jest czas na namysł, jest czas na działanie, ale gwałtowna akcja nie doprowadzi do sukcesu.

TOP


Hexagram 8
Pomoc i wsparcie


Pomoc innych może ułatwić realizację życzeń, ale nie występuj o nią, jeżeli sam nie jesteś gotów udzielać innym pomocy. Rzuć monety raz jeszcze. Heksagram, który otrzymasz powie ci, czy posiadasz cechy, które pozwolą ci współdziałać z innymi w sprawie, o którą pytasz.

TOP


Hexagram 9
Ograniczenia i malenie


Nie próbuj osiągać więcej w tym momencie. Staraj się być uprzejmy, stosuj swoje zdolności perswazji i zwróc się ku innym.

TOP


Hexagram 10
Satysfakcja i przyjemność


Sytuacja lub problem o który pytasz, to trudna sprawa, lecz jeżeli podejmiesz go bez lęku, przezwyciężysz wszystkie trudności.

TOP


Hexagram 11
Wolność


Harmonia zostaje osiągnięta. W symbolicznym języku Wyroczni "Niebo jednoczy się z Ziemią". Nadchodzi powodzenie.

TOP


Hexagram 12
Upadek i restrykcje


Sprawy się komplikują. Jest konieczne, abyś mocno trzymał się swoich zasad i nie pozwalał innym, nienajlepiej do ciebie usposobionym, wpływać na kierunek twoich działań. Szczególnie teraz nie pozwól sobie na podjęcie takiej decyzji, która wciągnie cię w ryzykowną sytuację.

TOP


Hexagram 13
Unia


Jest to taka sytuacja, w której powinieneś raczej działać na korzyść innych ludzi niż na własną. Jeżeli tak postąpisz, skutek będzie fortunny. Nie czekaj, idź na przód i podejmij decyzję, z którą obecnie zwlekasz.

TOP


Hexagram 14
Wielkie posiadanie


Inspiracja z góry i pomoc osób z autorytetem pozwoli ci rozwiązać sytuację, o którą pytasz. Być może doprowadzi to do wyjaśnienia sprawy, nad którą łamiesz sobie głowę ty sam i inni. Również nauczysz się czegoś, co będzie dla ciebie zaskakujące.

TOP


Hexagram 15
Skromność


Uspokojenie się zaowocuje pozytywnie. Pozostań cichy pośród wstrząsów, które dzieją się wokół, nalegaj na wytrwałość i konsekwensję we własnym postępowaniu, które jest właściwe, a przyniesie to dobre skutki.

TOP


Hexagram 16
Harmonia i satysfakcja


W sprawie lub sytuacji, o którą pytasz, musisz otrzymać pomoc innych. Jest niezbędne, aby inni ludzie w pełni podzielali twój punkt widzenia, gdyż musisz całkowicie zdać się na ich poparcie.

TOP


Hexagram 17
Podporządkowanie się


W obecnej sytuacji jest kwestią podstawową, abyś grał drugie skrzypce. Bądź na to w pełni przygotowany. Jeżeli spróbujesz pchać się naprzód i walczyć o pozycję przywódczą, zamiast podporządkować się innym, prawdopodobnie uwikłasz się w nieznośną, pełną napięcia sytuację.

TOP


Hexagram 18
Ciężka praca i kłopoty


Cała sytuacja, o którą pytasz jest czymś w rodzaju bałaganu wywołanego ludzkimi, nierozsądnymi działaniami i złymi decyzjami. Lecz to, co zostało zepsute przez człowieka, przez człowieka może zostać naprawione. Zadanie może nie być łatwe, ale ostrożne działanie i mądre decyzje podejmowane obecnie mogą przynieść zbawienne skutki.

TOP


Hexagram 19
Pojawienie się autorytetu


To początek nowego ruchu do przodu. Nadchodzi i dobro i zło. Wazne jest, aby to zło zbadać i ograniczyć, zanim się ostatecznie umocni. A rzeczom dobrym można pozwolić rozwijać się ich własnym kursem. Trzeba tropić złe wpływy i niszczyć je w zarodku.

TOP


Hexagram 20
Kontemplacja


Jest to czas zwrócenia się do wewnątrz, rozważenia swoich własnych myśli, uczuć, idei i ewentulanych działań. Jest to czas kontemplacji spraw we wszystkich ich aspektach, bez podejmowania pośpiesznych decyzji.

TOP


Hexagram 21
Unia ale i ograniczenia


Licz się z ograniczeniami swobody swych działań, z przeszkodami, które blokują ścieżkę do celu. Teraz jest czas akcji rozstrzygających, musisz pójść do przodu w sposób poprawny i przedrzeć się przez bariery blokujące twój postęp.

TOP


Hexagram 22
Wolna wola


Jest to czas, w którym trzeba się zachowywać w całkowicie konwencjonalny sposób. "Trzymaj się zasad" - oto droga, którą trzeba zaakceptować w obecnej sytuacji, wobec wszystkich aspektów twojego życia, czy dotyczą pracy, emocji czy też kontaktów społecznych.

TOP


Hexagram 23
Upadek


Pora wzorowej bezczynności. Nie podejmuj nowych projektów, a dotychczasowym pozwól iść "na jałowym biegu", zamiast je rozwijać lub wzmacniać. Być moze przeżyjesz teraz trudny okres, lub otrzesz się o trudności w związku ze sprawą lub sytuacją, o którą pytasz. Nie powinieneś ich aktywnie przezwyciężać, chociaż jest to teraz bardzo kuszące. Jeżeli pozostaniesz uciszony i spokojny, zauważysz, ze sprawy ulegają poprawie bez twojej własnej interwencji.

TOP


Hexagram 24
Powrót


Pora na pozbywanie się starego i na wprowadzenie nowego. Korzystna sytuacja dla pozbycia się starych nawyków, do zrezygnowania z emocji i wzorów postępowania, które prowadzą do nikąd. Jesteś obecnie w ważnym punkcie zwrotnym w swoim życiu w związku z sytuacją, o którą pytasz.

TOP


Hexagram 25
Prostota i szczerość


Teraz możesz działać w pełnej zgodzie ze swoją własną wewnętrzną naturą. Jeżeli tak będziesz postępować nalegając na to, co jest dla ciebie pożyteczne, nadejdzie powodzenie. Z drugiej strony, jeżeli twoje nalegania znajdą się w konflikcie z twymi prawdziwymi potrzebami i pragnieniami, relultaty będą niefortunne.

TOP


Hexagram 26
Gromadzenie


To nie czas na wnikanie w siebie, siedzenie w domu i dumanie na temat różnych zmartwień. To, co musisz uczynić obecnie, to skierować swą aktywność na zewnątrz tak bardzo, jak jest to możliwe. Rzuć się w wir aktywności społecznej. Jeżeli tak postąpisz, osiągniesz sukces w tych dziedzinach, które obecnie uważasz za niemożliwe do zdobycia.

TOP


Hexagram 27
Pożywienie


Jest to okres rozwagi i cierpliwości w każdej sferze twojego życia - fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego. Nie jest to czas koncentracji na sprawach trywialnych. Aby sprawy ułożyły się dobrze, trzeba skupić się na rzeczach najważniejszych, na regułach i zasobach podstawowych : "Stawiaj najpierw to, co ma pierwszeństwo".

TOP


Hexagram 28
Wielka ostrożność


Jest to sytuacja wyjątkowa i wymaga w związku z tym nadzwyczajnego wysiłku. Lecz nie można tego wysiłku używać gwałtownie i w celu przemocy. To, co jest pożądane, to równomierne naleganie, nie zaś sporadyczny zryw. W ten sposób wybrniesz z kłopotów i osiągniesz prawdziwy sukces.

TOP


Hexagram 29
Niebezpieczeństwo


Jest ważne, a nawet niezbędne, abyś bez względu na trudności swojej obecnej sytuacji nie poszedł na kompromis ze swoimi własnymi zasadami. Bądź wierny swoim ideałom. Jeżeli tak będziesz postępował - ze szczerą determinacją - przezwyciężysz przeszkody, które stoją teraz na twojej drodze.

TOP


Hexagram 30
Uzależnienie i uprzejmość


Jest to czas, w którym powinieneś być świadomy, że ty sam, tak jak każda inna ludzka istota, podlegasz określonym ograniczeniom. Znaczy to, że dopiero wtedy znajdziesz swą osobistą wolność, gdy rozpoznasz i przejmiesz jej ograniczenia. W tej chwili musisz akceptować rzeczy takimi, jakimi są, pogodzić się z warunkami, jakie cię otaczają.

TOP


Hexagram 31
Wspólne działanie


Ciesz się przyjemnościami życia, których właśnie doświadczasz, lub które nadchodzą, lecz zachowaj wewnętrzną ciszę, gdyż to uchroni cię przed wyczerpaniem ekscytacją. Utrzymaj trzeźwość umysłu i słuchaj rad ludzi, których szanujesz i którym ufasz.

TOP


Hexagram 32
Persewerancja


Jest to czas cierpliwego wytrzymywania i trwania, okres nieugiętej odporności na wstrząsy życia. Nie oznacza on odmowy dla wszelkiej zmiany, lecz mówi o przylgnięciu do zasad, dzięki którym można się zaadoptować do sytuacji i nie pozwolić życiu na zdominowanie siebie.

TOP


Hexagram 33
Ucieczka i powrót


Nie jest to czas na działanie z twojej strony, czy czas na odpieranie ciosów zadawanych przez los. Przeciwnie, sytuacja wymaga ugięcia się, odwrotu. Odwrót - oto wyzwanie dnia. Ale ma to być odwrót uporządkowany, nie zaś bezładna ucieczka w zamieszaniu. Taki uporządkowany odwrót to znak siły, to zmobilizowanie w sobie własnej wewnętrznej możliwości do wykonania ruchu w sprzyjajacej porze.

TOP


Hexagram 34
Siła i przemoc


Twoja sytuacja jest korzystna i możesz osiągnąć sukces pod warunkiem, ze skupisz swój umysł na podstawowej zasadzie prawego postępowania : "człowiek wartościowy nie zrobi kroku, który byłby niewłaściwy w jakikolwiek sposób". Nie kieruj się tylko własnymi inklinacjami, miej na uwadze dobro innych.

TOP


Hexagram 35
Ruch do przodu


Twoje położenie w związku ze sprawą, o którą pytasz jest wyjątkowo korzystne. Jeżeli będziesz dotrzymywał swych zobowiązań wobec innych, inni dotrzymają ich wobec ciebie.

TOP


Hexagram 36
Uszkodzenie lub zranienie


Ze względu na niepomyślne okolicznosci, w których się znalazłeś, powinieneś zachować bystrość umysłu i nie pozwalać sobie na rezygnację, depresję czy zamęt. Jest to czas tewego wewnętrznego światła, twojej prawdziwej esencji, twego prawdziwego "ja" - niech ci świeci pośród ciemności, które teraz mogą cie otaczać.

TOP


Hexagram 37
Dom


Potrzeba lojalności wobec innych, szczególnie wobec tych. z którymi jesteś związany węzłem krwi czy też uczucia. Musisz dotrzymać swych zobowiązań bez względu na to, jak bardzo będzie to uciążliwe.

TOP


Hexagram 38
Rozprężenie i kłótnia


W obecnej sytuacji lub też sytuacji, która właśnie nadchodzi zostaniesz skonfrontowany z przeszkodami i opozycją ze strony innych osób. Lecz ta opozycja nie będzie niczym więcej jak tylko wyrażaniem przez nich wlasnego punktu widzenia. Postaraj się osiągnąć kompromis w swoim postępowaniu i doprowadź do jakiegoś porozumienia.

TOP


Hexagram 39
Zatrzymanie się


Przeszkody, które znalazły się na twojej drodze są w chwili obecnej nie do przezwycieżenia. Jest to czas, w którym należy "schować rogi" i wycofać się, a nie dążyć do konfrontacji. Twój odwrót może być wkrótce obwrócony na twą ostateczną korzyść. Oczekuj pomocy przyjaciół, którzy pospieszą, by cię wesprzeć w trudnosciach, które cię unieruchamiają.

TOP


Hexagram 40
Przecięcie węzła


Czas do ataku. Śmiało idź na przód a otrzymasz to, czego pragniesz, ale nie zatrzymuj się na przeszłości i na błędach. które inni popełniają.

TOP


Hexagram 41
Malenie


Jest to czas ograniczeń w każdym aspekcie twego życia fizycznego, emocjonalnego i umysłowego. Zbierz siły wewnętrzne, a nadejdą niewątpliwe korzyści.

TOP


Hexagram 42
Wzrost


Czas, który nadchodzi możesz wykorzystać do rozpoczęcia ważnych przedsięwzięć z niamałą gwarancją sukcesu. To czas podejmowania decyzji oraz odważnych i skoncentrowanych wysiłków nad pozytywną stroną każdego zjawiska w twoim życiu.

TOP


Hexagram 43
Siła i takt


Nadszedł moment, gdy trzeba być rezolutnym, ale nie pochopnym czy upartym. Wykaż się działaniami opartymi na przyjacielskości i dobrej woli połączonymi z determinacją. Ale nie ma to być determinacja tego rodzaju, która pcha do kłótni z innymi. Skoncentruj się na korekcie własnych błędów, nie zaś na błędach innych ludzi. Zacznij brać pod uwagę cudze interesy.

TOP


Hexagram 44
Zaskoczenie


Istnieje ryzyko, że staniesz sie obiektem manipulacji ze strony innych ludzi na twą zdecydowaną niekorzyść. Stwórz opór. Bądź sobą.

TOP


Hexagram 45
Przyjemna zgoda


W sytuacji, w której się znalazłeś obecnie, ważne jest, abyś mógł oprzeć się nie tylko na samym sobie. Wystąp o pomoc tych, którzy mogliby to uczynić, a to zaowocuje dobrymi rezultatami, możliwe, że w nagły i niespodziewany sposób.

TOP


Hexagram 46
Postęp


To czas, w którym trzeba być aktywnym, a jednocześnie przystosowującym się do gwałtownie zmieniających się okoliczniści. Nie bój się zbliżyć do ludzi, którzy stoją na odpowiedzialnej pozycji. Ich pomoc może okazać sie bezcenna.

TOP


Hexagram 47
Ograniczenie


To czas przeciwnosci. Czas próby. Wszystko zdaje się ukladać źle i nic się nie dzieje w spodziewany sposób. Ale przeciwnosci można obrócić na korzyść. To, co jest obecnie potrzebne, to elastyczność i stara cnota utrzymania pogody ducha. Jeśli wytrwasz odważnie podczas tych przeciwności, wyjdziesz na prostą, a i sukces stanie się osiągalny.

TOP


Hexagram 48
Cicha wartość wewnętrzna


Jesteś w położeniu, w którym musisz czerpać siłę z przeszłosci. Ale nie z twojej indywidualnej przeszłości, lecz z tej, która należy do na wszystkich. Innymi słowy z konwencji, sposobów zachowywania sie, uczuć i temu podobne, rozwijanych przez ludzkość w ciągu milleniów jej duchowej ewolucji. Odszukaj źródło i czerp siłę duchową, która drzemie w tobie, jak i w każdej innej ludzkiej istocie.

TOP


Hexagram 49
Zmiana


Jest to czas wstrząsów. Rzeczy wokół ciebie zmieniają się, ale poradzisz sobie z tym, jeżeli jesteś przygotowany do przejścia transformacji swoich zewnętrznych zachowań a i być może także swego wewnętrznego życia. Musisz być przygotowany do zaadoptowania się do nieuchronnych zdarzeń.

TOP


Hexagram 50
Giętkość, adaptacyjność


Jest to heksagram, który mówi o najwyższym powodzeniu, szczęściu i sukcesie, jeśli ktoś trzyma się swoich zasad.

TOP


Hexagram 51
Szybki postęp


Coś niespodziewanego zamanifestuje się w twoim życiu, nie pozwół, aby to cię przygniotło. Przeciwnie, myśl teraz o swoich celach, przeegzaminuj charakter swoich dotychczasowych działań, własnych motywów, abyś dobrze skorzystał z tej bardzo ważnej lekcji.

TOP


Hexagram 52
Pokój


Jest to czas ciszy, zarówno tej, jaka następuje po energicznym działaniu, jak i tej, podczas której rozważa się zyski z minionych dokonań. Niektóre sytuacje lub następstwa wydarzeń teraz rozstrzygną sie. Zmierzają do tego. Teraz jest odpowiedni czas na wewnętrzną ciszę i samoegoizm. To przyniesie ci siłę dla działań, które zamierzasz podjąć.

TOP


Hexagram 53
Powolny ruch do przodu


W tej fazie pośpieszne działania są niewskazane, a zwłaszcza wysiłki wpływania na innych i sklaniania ich do przyjęcia naszego punktu widzenia. Pozwól sprawom rozwijać się powoli i zgodnie z ich naturą. Nie podejmuj prób, aby przyspieszyć wydarzenia.

TOP


Hexagram 54
Nieszczęsliwy związek


To czas, w którym potrzebny jest takt i wielka ostrożność. Nie występuj na czołową pozycję ani w kontaktach w pracy, ani w układach społecznych, czy w życiu emocjonalnym. Bądź pokorny i zachowuj się tak, abyś zdobył akceptację tych, z którymi się stykasz. Nie jest to czas hazardu, zarówno w dosłownym jak i metaforycznym sensie tego słowa.

TOP


Hexagram 55
Postęp i obfitość


Czasy sukcesu, szczęśliwych okoliczności i pełni. Twój kielich szczęścia jest pełen albo niemal pełen. Wkrótce może się przelać. Wiadomo, że ta passa nie bedzie trwać wiecznie, ale nie trać czasu na martwienie się o przyszłość. Ciesz się szcześciem i sukcesami, które nadeszły teraz.

TOP


Hexagram 56
Obcy


W obecnej sytuacji nie masz ani poczucia bezpieczeństwa, ani pewności czy stałości, chociaż sprawy wydają się ustabilizowane. Jesteś kimś, kto nie ma miejsca stałego pobytu, wędrowcem na ziemskich szlakach, który nie wie, co zdarzy się jutro. Najważniejsze, abyś nie narażał się na odrzucenie. Upieraj się przy swoich celach, działaj konsekwentnie i spokojnie, a napewno zajdziesz tam, dokąd zmierzasz. Znajdziesz bezpieczeństwo, którego tak bardzo pragniesz.

TOP


Hexagram 57
Niezdecydowanie


"Czas leczy rany" - oto stare przysłowie, którego musisz być świadomym w tym czasie. Musisz także wiedzieć, że potrzebne ci ostrożne planowanie zanim wystąpisz z konkretnymi działaniami. Chcąc osiągnąć swe cele, powinieneś powoli poruszać się naprzód, wytrwale nalegając na powolny lecz niezachwiany krok.

TOP


Hexagram 58
Przyjemność


Sytuacja, w której się znalazłeś, czy zdajesz sobie z tego sprawę czy nie, jest naprawdę godna pozazdroszczenia. Ciesz się, bądź szczęśliwy lecz nie pozwól się zwieść i nie zmień swego szczęścia na głupotę. Utrzymuj się w dążeniu do postepu i nie odprężaj się zbytnio tylko z tego powodu, że sprawy wyglądają tak obiecująco.

TOP


Hexagram 59
Samopobłażanie


W czasie, który nadchodzi bądź szlachetny i nieegoistyczny wobec innych, szczególnie podczas nowych działań, które projektujesz. Odsuń intelektualną i emocjonalną nieustępliwość. Bądź przygotowany na współpracę z innymi, jeżeli rzeczywiście pragniesz osiągnąć swój cel.

TOP


Hexagram 60
Poprawność i regulacja


To okres ograniczeń, podczas których okaże się, że nie będziesz mógł otrzymać wszystkiego, czego chcesz. W pewnym stopniu ma to pozytywne aspekty, gdyż czasami dobrze jest "zacisnąć pasa" w dosłownym i przenośnym znaczeniu tego słowa. Lecz irytujące ograniczenia, z którymi się zetkniesz mogą wycisnąć piętno na twoim emocjonalnym i zawodowym życiu, a wiec nie powinieneś ich biernie tolerować. Generalnie rzecz biorąc, jesteś w kluczowym punkcie swojego życia, a przy tym w sytuacji, której sam szukałeś. Właściwym postępowaniem jest zaakceptowanie tych ograniczeń, których nie można wyeliminować i radzenie sobie z nimi najlepiej jak potrafisz, natomiast przeszkody, które są do przezwycieżenia należy usuwać.

TOP


Hexagram 61
Prawda wewnętrzna


Masz do czynienia z ludźmi mało inteligentnymi, którzy z najwyższą trudnością są w stanie zrozumieć uczucia i myśli innych. Jedynym sposobem w jaki możesz do nich trafić to konsekwentne, uprzejme i spokojne wyjaśnienie, powtarzane znowu i znowu. Jest sprawą podstawową znalezienie właściwego sposobu podejścia do ludzi, z którymi jesteś związany. Ponad wszystko nie irytuj się, nawet wobec tych, którzy są najwyraźniej głupi czy niesympatyczni.

TOP


Hexagram 62
Małe sukcesy


Czas upierania się przy swoim i zachowywania się z najwyższą poprawnością, a także skoncentrowanie się na małych sprawach. To nie jest sprzyjający okres dla dużych zmian w twoim życiu i dla rozwiązywania poważnych problemów.

TOP


Hexagram 63
Pełen sukces


To okres w życiu, w którym wszystko jest uporządkowane i panuje spokój. Jeżeli jednak pozwolisz sobie na zbytni relaks, to harmonia ta zostanie szybko zburzona i zapanuje nieporządek. To położenie zdaje się być satysfakcjonujące, lecz pozostanie takim doputy, dopuki uda ci się utrzymywać wszystko w równowadze. Bądź przygotowany na niespodzianki.

TOP


Hexagram 64
Sukces częściowy lub niepowodzenie


Twoje wysiłki mogą zostać uwieńczone sukcesem pod warunkiem, ze pozostaniesz tak ostrożnym, jakbyś szedł teraz po kruchym lodzie. Jeśli podejmiesz zbędne ryzyko, wszystko pójdzie na marne.

TOP